# Ustawienia non-premium

W celu odblokowania możliwości dołączenia do serwera dla graczy non-premium, należy ustawić w pliku server.properties wartość online-mode na false.

Przechodzimy do zakładki Files na panelu klienta serwera. Szuakmy pliku server.properties a następnie klikamy na niego w celu edycji. Znajdujemy linię online-mode=true i zmieniamy ją na online-mode=false. Klikamy przycisk Save aby zapisać zmiany.

Ustawianie online-mode
Ustawianie online-mode

W celu zastosowania zmian, należy uruchomić serwer ponownie.

Gotowe! Gracze non-premium mogą teraz dołączyć do serwera.