# Zmiana ikony serwera

# Przygotowanie ikony

Ikona serwera musi spełniać trzy podstawowe wymagania aby została poprawnie wyświetlona w liście serwerów:

  • Mieć rozmiar 64x64 piksele
  • Być w formacie PNG
  • Mieć nazwę server-icon.png

# Wgranie ikony

Przechodzimy do zakładki Files na panelu klienta serwera. Klikamy przycisk Upload i wybieramy ikonę serwera. Po wgraniu ikony, należy uruchomić serwer ponownie. Tą czynność możemy wykonać również poprzez SFTP.

Wgrywanie ikony
Wgrywanie ikony

Gotowe! Ikona serwera powinna być teraz widoczna w liście serwerów.