# Podłączanie domeny

# Informacje ogólne

Dzięki podłączeniu domeny, możemy używać własnej domeny do połączenia się z serwerem, a nie adresu IP. Aby podłączyć domenę do serwera, potrzebujemy mieć zarejestrowaną domenę na Cloudflare, OVH lub u innego dostawcy. Jeśli nie masz domeny na Cloudflare lub OVH, musisz ją przenieść lub zakupić. W przypadku innych dostawców, instrukcja może się różnić.

# Podłączanie domeny na Cloudflare

Do podłączenia domeny potrzebujemy mieć zarejestrowaną/dodaną domenę na Cloudflare. Jeśli nie masz domeny na Cloudflare, możesz ją dodać w zakładce Websites klikając przycisk Add a site

Przechodzimy do zakładki DNS na panelu Cloudflare.

Pasek nawigacyjny Cloudflare
Pasek nawigacyjny Cloudflare

Klikamy przycisk Add record i wybieramy A. W polu Name wpisujemy np. serwer, a w polu IPv4 address wpisujemy adres IP serwera (Bez portu). Zmieniamy opcję Proxy status na DNS only i klikamy Save.

Dodawanie rekordu A
Dodawanie rekordu A

Ponownie klikamy przycisk Add record i wybieramy SRV. W polu Name wpisujemy @ lub nazwę subdomeny, a w polu Target wpisujemy serwer.domena.pl (gdzie serwer to nazwa rekordu A, a domena.pl to twoja domena). W polu Service wpisujemy _minecraft i w polu Protocol zaznaczamy TCP. W polu Priority wpisujemy 10, a w polu Weight wpisujemy 10. W polu Port wpisujemy port serwera (np. 25565). Zmieniamy opcję Proxy status na DNS only i klikamy Save.

Dodawanie rekordu SRV
Dodawanie rekordu SRV

Gotowe! Możesz teraz podłączyć się do serwera używając domeny.

# Podłączanie domeny na OVH

Do podłączenia domeny potrzebujemy mieć zarejestrowaną domenę na OVH. Jeśli nie masz domeny na OVH, musisz ją przenieść lub zakupić.

Przechodzimy do zakładki Strefa DNS na panelu OVH.

Pasek nawigacyjny OVH
Pasek nawigacyjny OVH

Klikamy przycisk Dodaj rekord i wybieramy A. W polu Subdomena wpisujemy np. serwer, a pole TTL zostawiamy na Domyślnie. W polu Adres docelowy wpisujemy adres IP serwera (Bez portu). Klikamy Dalej a następnie Zatwierdź.

Dodawanie rekordu A
Dodawanie rekordu A

Ponownie klikamy przycisk Dodaj rekord i wybieramy SRV. W polu Subdomena wpisujemy _minecraft._tcp, a pole TTL zostawiamy na Domyślnie. W polu Adres docelowy wpisujemy serwer.domena.pl (gdzie serwer to nazwa rekordu A, a domena.pl to twoja domena). W polu Priorytet wpisujemy 10, a w polu Waga wpisujemy 10. W polu Port wpisujemy port serwera (np. 25565). Klikamy Dalej a następnie Zatwierdź.

Dodawanie rekordu SRV
Dodawanie rekordu SRV

Gotowe! Możesz teraz podłączyć się do serwera używając domeny.