# Konfiguracja ItemShop

# Dostępne rozwiązania

Aktualnie posiadamy integrację z itemshopem - yshop.pl

W najbliższym czasie zostanie wprowadzona możliwość obsługi kilku innych konkurencyjnych itemshopów!

# Konfiguracja bramki yshop.pl

W celu dodania bramy płatności yshop.pl - potrzebujemy wygenerowanego klucza API

Aby uzyskać klucz API przechodzimy do zakładki API na panelu klienta

Uzupełniamy nazwę klucza a następnie klikamy przycisk Utwórz

Zakładka zarządzania kluczami API
Zakładka zarządzania kluczami API

Przechodzimy do zakładki Bramy płatności na panelu yshop.pl

Pasek nawigacyjny yshop
Pasek nawigacyjny yshop

Klikamy przycisk Dodaj bramkę, wybieramy opcję nhost z listy dostępnych operatorów i wpisujemy wcześniej wygenerowany klucz API

Zakładka zarządzania kluczami API
Zakładka zarządzania kluczami API

Po poprawnym uzupełnieniu danych klikamy przycisk Dodaj bramkę i gotowe!