# Zmiana ikony serwera

# Przygotowanie ikony

Ikona serwera musi spełniać dwa podstawowe wymagania aby została poprawnie wyświetlona w liście serwerów:

  • Mieć rozmiar 96x96 piksele
  • Być w formacie PNG

# Wgranie ikony

Przechodzimy do zakładki Files na panelu klienta serwera. Klikamy przycisk Upload i wybieramy ikonę serwera. Tą czynność możemy wykonać również poprzez SFTP.

Wgrywanie ikony
Wgrywanie ikony

# Ustawienie ikony

W pliku server.cfg należy dodać linijkę load_server_icon nazwa_pliku. Plik konfiguracyjny możemy edytować przez SFTP lub przez panel klienta serwera. Po ustawieniu konfiguracji, należy uruchomić serwer ponownie.

Gotowe! Ikona serwera powinna być teraz widoczna w liście serwerów.