# Ustawianie endpointów

Domyślnie endpointy serwera są automatycznie ustawiane na poprawne. Jeśli użyjesz gotowej paczki skryptów z panelu txAdmin, musisz je ustawić samodzielnie.

Przechodzimy do pliku server.cfg i ustawiamy dwie linijki:

endpoint_add_tcp "0.0.0.0:PORT"

endpoint_add_udp "0.0.0.0:PORT"

Ustawianie endpointów
Ustawianie endpointów

Zamiast PORT wpisujemy port, na którym chcemy, aby nasz serwer działał. Swój port możesz sprawdzić w zakładce Console lub Network w zarządzaniu serwerem.

Zakładka Console
Zakładka Console

Zakładka Network
Zakładka Network

Po ustawieniu konfiguracji, należy uruchomić serwer ponownie.

Gotowe! Twój serwer powinien być teraz widoczny w liście serwerów.