# Podłączanie bazy danych

# Tworzenie bazy danych

Przechodzimy do zakładki Databases na panelu GAME.
Klikamy przycisk NEW DATABASE.
Wybieramy nazwę dla swojej bazy danych, a następnie klikamy przycisk CREATE DATABASE.

CREATE DATABASE
CREATE DATABASE

Po utworzeniu bazy danych, powinno pojawić się nowe okno z danymi logowania naszej nowej bazy.

Okno bazy danych
Okno bazy danych

Klikając w znaczek oczka Oczko pojawią się wszystkie dane bazy danych m.in. nazwa użytkownika i hasło

# Podłączanie bazy do serwera FiveM

Przechodzimy do pliku server.cfg

Kopiujemy poniższy kod i podmieniamy: NAZWA_UŻYTKOWNIKA, HASŁO_BAZY, IP_SERWERA oraz IP_SERWERA danymi z zakładki Databases na panelu.

set mysql_connection_string "user=NAZWA_UŻYTKOWNIKA;password=HASŁO_BAZY;host=IP_SERWERA;port=3306;database=NAZWA_BAZY;charset=utf8mb4"

Wklekajmy linijkę do naszego pliku konfiguracyjnego.

# Kompatybilność

Powyższy sposób połączenia bazy danych działa tylko ze skryptami:

  • oxmysql
  • mysql-async

# Importowanie bazy

Po utworzeniu bazy danych należy zaimportować do niej nasze dane.
Przechodzimy do panelu PhpMyAdmin
Logujemy się danymi z zakładki Databases oraz wybieramy węzeł na którym znajduje się nasz serwer

PMA logowanie
PMA logowanie

Po zalogowaniu się klikamy na naszą bazę danych aby ją wybrać.

PMA wybór bazy
PMA wybór bazy

Z górnego paska nawigacyjnego przechodzimy do zakładki Import Zakładka import
Następnie wybieramy plik .sql z bazą danych do importu
Klikamy przycisk Import
Po poprawnym wgraniu bazy danych powinien pojawić się komunikat informujący o sukcesie.

PMA sukces
PMA sukces